Radi by ste sa stali
členom nášho zväzu?
Zaujímame vás?

Kontaktné údaje

Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska
Ulica Vajanského 617/22 91701 Trnava

IČO: 42120381
DIČ: 2022680110

siatkovsky@gmail.com

+421 912 345 678

Kontaktný formulár