AGRODÖMÖTÖR s.r.o.
AGROPLANT
AGROPOCHYLÝ s.r.o.
Družstvo
GREEN COOP
Družstvo
OVOZELA

EQUUS

Farma
BERI
Farma
HANDLOVÁ
Farma
KAMENIČANY
Farma
NOVÁKY

KOVACS AGRO

OVOCNÁ FARMA

PVOD MADUNICE

SALEMIX

SEEDSTAR AGRO
SHR Martin Kubulák
SHR Ing. Peter Horváth

SLOV-MART

S.O. AGRO, s.r.o.
Tibor Paulis - PAULIS, s.r.o.
Vaverčák, s.r.o.
VINICA a.s.
Farma
VITA-ZEL
ZPD
Zeleninársko potravinárske družstvo

AGROMART, a.s

Ústav záhradníctva

FARMY