Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska rokoval o aktualizácii výzvy na pôde PPA

Bratislava, pondelok, 20. júna. Predseda predstavenstva Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Oliver Šiatkovský, spolu s členom predstavenstva Zsoltom Bindicsom v pondelok rokovali o Korigendum č. 3 k zneniu výzvy č. 52/PRV/2022 na podopatrenie 4.1 „Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov“, kde po aktualizácii výzvy boli zmenené princípy uplatnenia hodnotiacich kritérií.

Predstavitelia zväzu v pondelok rokovali spolu s generálnym riaditeľom Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a s prizvanými predstaviteľmi rezortného ministerstva aktualizáciu číslo 3, výzvy č. 52/PRV/2022, ktorou bola zmenená aplikácia bodovacieho kritéria, čím sa výrazne zúžil potenciálny okruh dotknutých žiadateľov – Žiadatelia, ktorí pestujú plodiny na zakrytých plochách (skleník – pestovanie hydropóniou), si body neuplatňujú, čo znamená stratu 30-tich bodov, t.j. 30% z celkového možného počtu bodov na projekt.

Zväz zeleninárov a zemiakarov vyhodnotil túto zmenu výberových a hodnotiacich kritérií za viac ako diskriminačnú. Zväz na rokovaní upozornil aj na to, že takáto významná zmena (14 dní pred dátumom uzavretia výzvy) je v rozpore s princípmi transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania.

Predstavitelia ministerstva a predstavitelia PPA po rokovaní prisľúbili, že aktualizácia nebola primeraná a žiadatelia, ktorí pestujú plodiny na zakrytých plochách (skleník – pestovanie hydropóniou a sú poberateľmi jednotnej platby na plochu SAPS), si body uplatnia, pričom o úprave budú informovať na webe PPA.

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr